האם liquivid Video Improve תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

liquivid Video Improve

liquivid Video Improve

Easy-to-use video and photo correction (was liquivid).


האם liquivid Video Improve תואם ל-Mac של Apple Silicon?
liquivid Video Improve עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: