האם maGalleryCreator תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

maGalleryCreator

maGalleryCreator

Creates HTML photo galleries with just a few clicks.


האם maGalleryCreator תואם ל-Mac של Apple Silicon?
maGalleryCreator עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: