האם macSVG תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

macSVG

macSVG

Design SVG graphics.


האם macSVG תואם ל-Mac של Apple Silicon?
macSVG עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: