האם noteCafe תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

noteCafe

noteCafe

Note taking app for tracking .day-to-day events and ideas.


האם noteCafe תואם ל-Mac של Apple Silicon?
noteCafe עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: