האם noteCafe Stylo תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

noteCafe Stylo

noteCafe Stylo

Text editor that can be edited with RTFD.


האם noteCafe Stylo תואם ל-Mac של Apple Silicon?
noteCafe Stylo עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: