האם Notesey תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Notesey

Notesey

Notes manager in the menu bar.


האם Notesey תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Notesey עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: