האם ntopng תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

ntopng

ntopng

Network traffic monitor (was ntop).


האם ntopng תואם ל-Mac של Apple Silicon?
ntopng עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: