האם osquery תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

osquery

osquery

Query your devices like a database.


האם osquery תואם ל-Mac של Apple Silicon?
osquery עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: