האם rubiTrack תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

rubiTrack

rubiTrack

Organize, analyze, and display your exercise activities.


האם rubiTrack תואם ל-Mac של Apple Silicon?
rubiTrack עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: