האם shootShifter תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

shootShifter

shootShifter

Redate/rename complete folders of images based on EXIF data.


האם shootShifter תואם ל-Mac של Apple Silicon?
shootShifter עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: