האם sixtyforce תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

sixtyforce

sixtyforce

Play Nintendo 64 games on your Mac.


האם sixtyforce תואם ל-Mac של Apple Silicon?
sixtyforce עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: