האם skEdit תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

skEdit

skEdit

HTML/PHP/ASP/ CSS ColdFusion editor (was skHTML).


האם skEdit תואם ל-Mac של Apple Silicon?
skEdit עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: