האם start תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

start

start

Open applications, documents or folders quickly and easily.


האם start תואם ל-Mac של Apple Silicon?
start עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: