האם sweetmail namera תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

sweetmail namera

sweetmail namera

An email client.


האם sweetmail namera תואם ל-Mac של Apple Silicon?
sweetmail namera עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: