האם theLibrarian תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

theLibrarian

theLibrarian

Manage libraries of books.


האם theLibrarian תואם ל-Mac של Apple Silicon?
theLibrarian עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: