האם unpkg תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

unpkg

unpkg

Unpack .pkg files.


האם unpkg תואם ל-Mac של Apple Silicon?
unpkg עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: