האם Video Caption Maker תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Video Caption Maker

Video Caption Maker

Add text to video.


האם Video Caption Maker תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Video Caption Maker עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: