האם xDiagram תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

xDiagram

xDiagram

Diagramming utility.


האם xDiagram תואם ל-Mac של Apple Silicon?
xDiagram עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: