האם xPlan4 Desktop תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

xPlan4 Desktop

xPlan4 Desktop

Project management with Gantt charts.


האם xPlan4 Desktop תואם ל-Mac של Apple Silicon?
xPlan4 Desktop עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: