האם xattred תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

xattred

xattred

Comprehensive xattrs editor.


האם xattred תואם ל-Mac של Apple Silicon?
xattred עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: