האם yFi תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

yFi

yFi

Stay connected and ensure you don't drop out.


האם yFi תואם ל-Mac של Apple Silicon?
yFi עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: