האם Apple silicon מוכן אצל Programming languages?

יישוםמותאם עבור Apple siliconרוזטה 2גרסת הM1 נתמכתContribute
Golang1.16
Python3.9.1+
Rust1.49 (Tier 2)
OCaml4.12.0-beta1
Haskell 🚫 🚫 -
PHP-
R 🚫 4.1.0 ~April 2021
RStudio 🚫 -
Deno1.6.0+
Rustup1.23.0+
Julia language 🚫 -

✅ תאימות מלאה לApple silicon
🚫 לא עובד
⚠️ דווח על תמיכה ראשונית או בטא עם בעיות/קריסות