האם Apple silicon מוכן אצל Networking tools?

יישוםמותאם עבור M1רוזטה 2גרסת הM1 נתמכתContribute
GNS3 🚫
Postman8.6.0-canary
Mullvad VPN2021.4-beta1
Surfshark3.4.1
Speedtest by Ookla1.2
Splashtop streamer 🚫 ⚠️
WiFiSpoof3.5+
PingPlotter 🚫
Little Snitch5.0+
Surge4.0

✅ תאימות מלאה לApple silicon
🚫 לא עובד
⚠️ דווח על תמיכה ראשונית או בטא עם בעיות/קריסות