Är FUSE for macOS redo för Apple Silicon?

Ja, Infödd Apple Silicon-stöd (4.1.0)

FUSE for macOS

FUSE for macOS

Benjamin Fleischer

Extend native file handling in OS X (was OSXFUSE).

Taggar: System Utilitiesfile


Är FUSE for macOS kompatibel med Apple Silicon Macs?
FUSE for macOS är nu helt kompatibel med Apple Silicon M1 och M2 Macs från version 4.1.0.

Senaste uppdatering: