Är Mimestream redo för Apple Silicon?

Ja, Infödd Apple Silicon-stöd (0.9.2)

Mimestream

Mimestream

Mimestream, LLC

A native macOS email client for Gmail.

Taggar: Internet Utilitiesmail


Är Mimestream kompatibel med Apple Silicon Macs?
Mimestream är nu helt kompatibel med Apple Silicon M1 och M2 Macs från version 0.9.2.

Senaste uppdatering: