Är Minetest redo för Apple Silicon?

Partiellt Rosetta 2-stöd

Minetest

Minetest

Minetest

An open-source voxel game engine (Unstable).

Minetest 5.4.0-dev-10.13.6-2f6393f49 on Rosetta 2 works. But: - It could only run on the low-resolution mode. - It couldn't use Ctrl-C / Ctrl-V function. On Apple Silicon, it didn't work even built from source, Reason: Lack of LuaJIT support. ==> Installing minetest dependency: luajit ==> Patching ==> make amalg PREFIX=/opt/homebrew/Cellar/luajit/2.0.5 Last 15 lines from /Users/pan93412/Library/Logs/Homebrew/luajit/01.make: #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. lj_arch.h:55:2: error: "No support for this architecture (yet)" #error "No support for this architecture (yet)" ^ lj_arch.h:294:2: error: "No target architecture defined" #error "No target architecture defined" ^ lj_arch.h:317:2: error: "Need at least GCC 4.3 or newer" #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. Makefile:254: *** Unsupported target architecture. Stop. make: *** [amalg] Error 2

Är Minetest kompatibel med Apple Silicon Macs?
Minetest erbjuder nu delvis kompatibilitet med Apple Silicon M1 och M2 Macs. Det kan fortfarande finnas vissa funktioner som inte fungerar fullt ut som förväntat, men de arbetar ständigt mot att uppnå full kompatibilitet snart.

Senaste uppdatering: