Är MySQL redo för Apple Silicon?

Ja, Infödd Apple Silicon-stöd (8.0 [homebrew])

MySQL

MySQL

Oracle

Industry-leading open-source SQL database.

Through homebrew, mysqld can be installed with native m1 support.

Taggar: developermysqldatabase


Är MySQL kompatibel med Apple Silicon Macs?
MySQL är nu helt kompatibel med Apple Silicon M1 och M2 Macs från version 8.0 [homebrew].

Senaste uppdatering: