Är Sorted 3 redo för Apple Silicon?

Ja, Infödd Apple Silicon-stöd (3.6)

Sorted 3

Sorted 3

StaySorted Limited

Hyper-schedule your day.

Taggar: Productivity


Är Sorted 3 kompatibel med Apple Silicon Macs?
Sorted 3 är nu helt kompatibel med Apple Silicon M1 och M2 Macs från version 3.6.

Senaste uppdatering: