Är keptn redo för Apple Silicon?

Ja, Infödd Apple Silicon-stöd (0.9.0)

keptn

keptn

The Keptn Authors

Cloud-native application life-cycle orchestration


Är keptn kompatibel med Apple Silicon Macs?
keptn är nu helt kompatibel med Apple Silicon M1 och M2 Macs från version 0.9.0.

Senaste uppdatering: