Är skEdit redo för Apple Silicon?

Inte testat än!

skEdit

skEdit

HTML/PHP/ASP/ CSS ColdFusion editor (was skHTML).


Är skEdit kompatibel med Apple Silicon Macs?
skEdit har ännu inte testats på Apple Silicon Macs. Klicka på 'Meddela' knappen för att få uppdateringar så snart vi har bekräftelse på fullt stöd.

Senaste uppdatering: