Är Apple silicon redo för 2D apps?

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
Cadintosh 88.6.1+

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade