Är Apple silicon redo för IDE?

Nästan!

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
Rider ⚠️ 2021.2-EAP6 (Early preview)
Aqua Data Studio 🚫
DBeaver 🚫
IntelliJ IDEA2020.3.2
Atom 🚫
GoLand2020.3.1
PHPStorm2020.3.1
PyCharm2020.3.2
WebStorm2020.3.1

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade