Är Apple silicon redo för IDE?

Nästan!

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
Visual Studio for Mac - 17.5.2
Eclipse IDE2022‑03 R
DBeaver - 21.2.2
Rider2021.2
IntelliJ IDEA2021.2
Aqua Data Studio 🚫
Atom 🚫
GoLand2020.3.1
PHPStorm2020.3.1
PyCharm2020.3.2
WebStorm2020.3.1

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade