Är Apple silicon redo för Essential?

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
Keka1.2.1+
Drafts24.1+
Instapaper8.0

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade