Är Apple silicon redo för Finance?

Ja

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
QuickBooks 🚫
TurboTax 🚫
Money Pro2.7.1
Banktivity8.0.3+
Quicken6.0+
Receipts1.9.10b+
Debit & Credit5.1+
Expenses: Spending Tracker1.4+
MoneyWiz 20202020.46.1+
iFinance 44.6.0+

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade