Är Apple silicon redo för iOS development?

Ja

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
Visual Studio Code1.55
CocoaPods 🚫 1.11.0 (soon)
xcode12.2+
Safari14.0+

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade