Är Apple silicon redo för Networking tools?

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
Postman9.0.7
Mullvad VPN2021.4
GNS3 🚫
Surfshark3.4.1
Speedtest by Ookla1.2
Splashtop streamer 🚫 ⚠️
WiFiSpoof3.5+
PingPlotter 🚫
Little Snitch5.0+
Surge4.0

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade