Apple Silicon พร้อมแล้วหรือยัง

Snap Assist พร้อมสำหรับ Apple Silicon แล้วหรือยัง

ยังไม่ได้ทดสอบ

Snap Assist

Snap Assist

Toolbar utility.


Snap Assist สามารถใช้งานร่วมกับ Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple ได้หรือไม่?
Snap Assist ยังไม่ได้รับการทดสอบบน Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple. คลิกที่ปุ่ม 'แจ้งเตือน' เพื่อรับข้อมูลการอัปเดตทันทีที่มีการยืนยันการสนับสนุนเต็มรูปแบบ

อัพเดทล่าสุด: