Apple Silicon พร้อมแล้วหรือยัง

fennel DVDManager พร้อมสำหรับ Apple Silicon แล้วหรือยัง

ยังไม่ได้ทดสอบ

fennel DVDManager

fennel DVDManager

Manage your DVD collection.


fennel DVDManager สามารถใช้งานร่วมกับ Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple ได้หรือไม่?
fennel DVDManager ยังไม่ได้รับการทดสอบบน Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple. คลิกที่ปุ่ม 'แจ้งเตือน' เพื่อรับข้อมูลการอัปเดตทันทีที่มีการยืนยันการสนับสนุนเต็มรูปแบบ

อัพเดทล่าสุด: