Apple Silicon พร้อมแล้วหรือยัง

gSwitch พร้อมสำหรับ Apple Silicon แล้วหรือยัง

ยังไม่ได้ทดสอบ

gSwitch

gSwitch

Control over the gpu on dual gpu MacBooks.


gSwitch สามารถใช้งานร่วมกับ Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple ได้หรือไม่?
gSwitch ยังไม่ได้รับการทดสอบบน Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple. คลิกที่ปุ่ม 'แจ้งเตือน' เพื่อรับข้อมูลการอัปเดตทันทีที่มีการยืนยันการสนับสนุนเต็มรูปแบบ

อัพเดทล่าสุด: