Apple Silicon พร้อมแล้วหรือยัง

itch พร้อมสำหรับ Apple Silicon แล้วหรือยัง

ยังไม่ได้ทดสอบ

itch

itch

Download and run games and software from itch.io.


itch สามารถใช้งานร่วมกับ Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple ได้หรือไม่?
itch ยังไม่ได้รับการทดสอบบน Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple. คลิกที่ปุ่ม 'แจ้งเตือน' เพื่อรับข้อมูลการอัปเดตทันทีที่มีการยืนยันการสนับสนุนเต็มรูปแบบ

อัพเดทล่าสุด: