Apple Silicon พร้อมแล้วหรือยัง

Video Caption Maker พร้อมสำหรับ Apple Silicon แล้วหรือยัง

ยังไม่ได้ทดสอบ

Video Caption Maker

Video Caption Maker

Add text to video.


Video Caption Maker สามารถใช้งานร่วมกับ Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple ได้หรือไม่?
Video Caption Maker ยังไม่ได้รับการทดสอบบน Mac ที่มีซิลิกอนจาก Apple. คลิกที่ปุ่ม 'แจ้งเตือน' เพื่อรับข้อมูลการอัปเดตทันทีที่มีการยืนยันการสนับสนุนเต็มรูปแบบ

อัพเดทล่าสุด: