Apple Silicon พร้อมสำหรับ DJ appps แล้วหรือยัง

พร้อมแล้ว

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ M1Rosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
rekordbox6.5.1
VirtualDJBUILD 6263
MegaSeg6.1.4
djay - DJ App & AI Mixer3.0+

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง