รายชื่อแอพที่ใช้งานกับ Apple Silicon ได้เต็มรูปแบบ

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ M1Rosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1872)
Docker ⚠️ 3.3.1
Adobe Premiere Rush ⚠️ 1.5.58
Setapp2.7.15
balenaEtcher - 1.5.117
Airflow - 3.3.0
Racket - 8.0
Disk Drill 🚫 4.3
XQuartz - 2.8.1_beta1
Tunnelblick3.8.5beta06
Visual Studio Code1.55
Opera ⚠️ 75.0.3969.141
MacTex2021
CleanMyMac X4.8.2
Eddie3.4.5
BetterZip5.1
Zoom ⚠️ 5.6.1
GoodNotes5.6.60
pixelmator2.0 Pro+
CloudMounter3.8
Vivaldi3.7.2218.45
WireGuard1.0.12
Adobe Photoshop22.3
Bitdefender1.5.0
1Password7.8

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง