รายชื่อแอพที่ใช้งานกับ Apple Silicon ได้เต็มรูปแบบ

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ M1Rosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
Chrome Remote Desktop
Asset Catalog Creator - 3.8.2
Fliqlo
Android Studio2020.3.1
SnapHRM1.1.4
Syncthing - 1.18.0
NotePlan - 4.8.1
Display Maestro - 4.0.1
HandBrake 🚫 1.4.0
Dart SDK2.14.0.beta
ProtoPie - 5.5
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
Whale2.9.118.38
Adobe Creative Cloud - 5.5.0.619
Squash ⚠️ 3
ProtonVPN2.0.3
Adobe XD42.0.22.11
MySQL Database Server - 8.0.26
GiftList - 2.5
Boom 3D1.3.11
Adobe Media Encoder CC - 15.4
GoodSync - 11.7.7
Adobe Premiere Pro15.4
VLC3.0.16

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง