รายชื่อแอพที่ใช้งานกับ Apple Silicon ได้เต็มรูปแบบ

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ M1Rosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
Setapp 🚫 3.2.1
Anki2.1.50
Stellarium - 0.22
Rambox - 2.0.3
Eclipse IDE2022‑03 R
Elmedia Video Player8.4
qBitTorrent4.4.2
StarUML5.0.0
After Effects22.4
Tidal ⚠️
Evernote - 10.32.4
OneDrive - 22.022
Microsoft OneDrive - 22.022
SketchUp2022.0
Canary Mail - 3.3.6
Capto - 1.2.29
Paste - 3.1.4
Logitech Options ⚠️ 0.90.1438
Discord0.0.266
Unity2021.2.16
Cubase12
Serum plugin1.50b0
DropboxBuild 143.4.4161
Scilab6.1.1
Ableton Live11.1

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง