รายชื่อแอพที่ใช้งานกับ Apple Silicon ได้เต็มรูปแบบ

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ M1Rosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
Texpad1.9.6
Google Drive for Desktop 🚫 52.0
Setapp2.11.0
Kaleidoscope - 3.0.2
Jira Cloud136
AdGuard2.6
Adobe Acrobat Reader - 21.007.20091
Postman9.0.7
iNotepad - 5.5
TablePlus - Build 352
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Sorted 3 🚫 3.6
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
FreeFileSync - 11.13
Java SE Development Kit - 17
Spotify1.1.68.628
Adobe Acrobat21.007.20091
Cisco Webex Meetings41.9.0.19961
Kotlin1.5.30
Infuse7.1.3
AlDente 🚫 2.2
Dart SDK2.14.1

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง