รายชื่อแอพที่ใช้งานกับ Apple Silicon ได้เต็มรูปแบบ

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ Apple SiliconRosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
f.luxv41
TG Pro2.54
ffWorks2.2.3
DataGrip2020.3.1
CLion2020.3.1
RubyMine2020.3.1
Rust1.49 (Tier 2)
Attributed String Creator Pro 1.9.6
Asset Catalog Creator 3.7.1
App Preview Video Converter1.7.4
TunesArt1.9.6
TrashMe 33.2
kitty0.19.3
OCaml4.12.0-beta1
Homebrew2.5.10+
Screenflow 🚫 9.0.7
Secrets for Mac3.4.0
Moon FM2.0.3
PrestoPhoto4.1.5
Reaperv6.19 Beta
VirtualDJBUILD 6263
VLC ⚠️ 3.0.12.1
BetterTouchTool3.508
Merlin Project: Gantt & Kanban7.1.0+
Camo - 1.2.2.129

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง