รายชื่อแอพที่ใช้งานได้เฉพาะกับ Rosetta 2

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ M1Rosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
GIMP 🚫
Neat Download Manager 🚫
Sophos Home 🚫
Garmin BaseCamp 🚫
Enpass 🚫
The Sims 4 🚫
Aqua Data Studio 🚫
Arcade by Output 🚫
Franz 🚫
Viber 🚫 15.5.0
Grammarly 🚫
OneDrive 🚫 later this year
Discord 🚫 no ETA yet
Photo Mechanic 🚫 unknown
Autocad 🚫 no ETA yet
Mathematica 🚫 Soon
Spotify 🚫 no ETA yet
Substance Painter 🚫
Chronicle Pro 🚫 Early July
Espresso 🚫 no ETA
Amadeus Pro 🚫
Unity hub 🚫
Rhinoceros 3D 🚫
BlueJ 🚫
SafeNet Authentication Client 🚫

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง