รายชื่อแอพ macOS ที่ยังไม่ได้ทดสอบ

แอพพลิเคชันปรับแต่งมาสำหรับ M1Rosetta 2เวอร์ชันที่รองรับ M1Contribute
Canary Mail - -
Brama Operation - -
MacZoom - -
Call Recorder for Skype - -
Google Drive - -
LyX - -
Aryson Mac Office 365 Backup Tool - -
HitPaw Video Converter - -
iNotepad - -
AudioTest - -
Parallels Client - -
NoteBurner Spotify Music Converter - -
Avalanche for Luminar - -
WebBuddy - -
TextFridge - -
Network Logger Pro - -
Touch Metronome - -
Beaker - -
Body Mass Index Calculator - -
File List Export - -
EOBD Facile - -
Capto - -
csv2qbo Convert - -
fHash - -
Librarian Pro - -

✅ ใช้งานกับ Apple Silicon (M1) ได้เต็มรูปแบบ
🚫 ใช้งานไม่ได้
⚠️ เพิ่งเริ่มรองรับหรืออยู่ในช่วงเบต้าโดยมีการแจ้งปัญหา/แอพค้าง