Liệu ứng dụng " 爱奇艺" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (11.11.5)

爱奇艺

爱奇艺

iQIYI

Nhãn: Video


爱奇艺 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
爱奇艺 hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 11.11.5.

Cập nhật cuối cùng: