Liệu ứng dụng " FFmpeg" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.3.1)

FFmpeg

FFmpeg

FFmpeg Developers

Play, record, convert, and stream audio and video


FFmpeg có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FFmpeg hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.3.1.

Cập nhật cuối cùng: