Liệu ứng dụng " Family Cashflow" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Family Cashflow

Family Cashflow

Shows the family macro-balance of income and expenses.


Family Cashflow có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Family Cashflow chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: