Liệu ứng dụng " Fission" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.7.0b2+)

Fission

Fission

Rogue Amoeba

Streamlined audio editor.


Fission có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Fission hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.7.0b2+.

Cập nhật cuối cùng: