Liệu ứng dụng " Folx GO" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Folx GO

Folx GO

Download manager.


Folx GO có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Folx GO chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: